Main content

Alert message

Wij hebben een uitgebreid lessenpakket over leven en werk van William Tyndale samengesteld. Het is bestemd voor leerlingen van het 6e jaar van het basisonderwijs of voor het 1e of 2e jaar van het middelbaar onderwijs.

U kunt het hieronder downloaden.

Opgelet: sommige namen en contactadressen in deze uitgave (2006) kunnen achterhaald zijn.